Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)

Az 1970-es évek elején, Magyarországon a mozgássérült emberek előbb sportegyesületeket hoztak létre. 1977-ben a szervezéssel addig próbálkozó emberek gyógyító intézményekben találkozva vitatkoztak egy országos érdekvédelmi szervezet létrehozásának szükségességéről, annak módjáról. Ennek eredményeként alakult meg elsőként Vas megyében 1977-ben a szerteágazó érdekképviseletet célul tűző egyesület. A harmadikként megszülető budapesti egyesület egy ideig országos koordinációs szerepet is betöltött. Az első hazai probléma-feltáró és javaslatokat megfogalmazó országos konferenciákat is ez az egyesület szervezte. 1979 októberében az akkor már működő 6 egyesület megalakította a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Együttműködési Bizottságát, hogy koordinálja az egyesületek munkáját és segítse a közös fellépést az állami szerveknél. 1980 márciusában már 10 működő egyesület hatalmazott fel három egyesületi vezetőt közös érdekeik képviseletére, és döntést hozott arról, hogy a közelgő Rokkant Személyek Nemzetközi Éve (1981) által keltett figyelmet kihasználva, valamennyi megyében létre kell hozni egyesületet, és általuk az országos szövetséget. 1980 szeptemberében politikai és állami döntés született arról, hogy (több évtizedes halogatás után) engedélyezik országos szövetség megalakulását a mozgáskorlátozott emberek érdekében. Novemberben kezdődtek meg a tárgyalások az Egészségügyi Minisztérium és az Együttműködési Bizottság képviselői között a Szövetség létrehozásáról, a viták két hónapig folytak. 1981. február 5-én ült össze a Szövetség megalakulását előkészítő bizottság a mozgássérült emberek képviselői és jeles közéleti személyiségek részvételével. Ezt követően 19 megyei egyesületnél tartottak közgyűléseket, ahol előzetesen megvitatták az Országos Szövetség Alapszabályának tervezetét, és javaslatokat tettek a MEOSZ első elnökségének tagjaira. Megválasztották a küldötteket az alakuló Küldöttközgyűlésre, amely 1981. június 13-án kimondta a MEOSZ megalakulását, elfogadta az Alapszabályát és megválasztotta vezetőit. A Szövetség 1981 novemberében kezdhette meg működését egy 36 négyzetméteres szobában, három alkalmazottal és csekély állami támogatással. A MEOSZ 1989-ben jutott a mai, 400 négyzetméter alapterületű székházához, amely ma már a saját tulajdona. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Adószám: 19002732-2-41 Bankszámlaszám: 11703006-20034962 Cím: 1032 Budapest San Marco u. 76. Bankszámlaszám: OTP 11703006-20034962